Bli kjent med Silja Ekeland Bjørkly

Gruppeleder i fylkestingsgruppen