Kontakt

Stord Høgre meiner kommunen har ansvar for å sikre at alle kommunale tenester vert levert best mogeleg. God fagkunnskap og eit godt arbeidsmiljø for tilsette i kommunen er viktig for å nå slike mål. Stord Høgre trur at kommunen sjølv bør vera best i stand til å levera primærtenester innafor skule og oppvekst, pleie og omsorg, men er open for at private aktørar kan levera tenester innafor einskilde område

Adresse

c/o Vestland Høgre, Kong Oscarsgate 14
5017 BERGEN

Telefon

90738260

Stord Høgre

Stord Høgre ledes av Magne Bjelland

Stord Høgre meiner kommunen har ansvar for å sikre at alle kommunale tenester vert levert best mogeleg. God fagkunnskap og eit godt arbeidsmiljø for tilsette i kommunen er viktig for å nå slike mål. Stord Høgre trur at kommunen sjølv bør vera best i stand til å levera primærtenester innafor skule og oppvekst, pleie og omsorg, men er open for at private aktørar kan levera tenester innafor einskilde område