Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Entreprenørskap og utvikling

Vi vil skape positive spiraleffekter for næring og handel som vil utvikle Sundet til den fjerde Mjøsbyen. En bærekraftig, konsentrert utbygging langs Vormas vestside. Sundet skal bestå og videreutvikles, men knyttes sammen med den nye utbyggingen via nye og eksisterende gang- og sykkelveger.

Skole og utdanning

Eidsvoll Høyre vil skape like muligheter for alle barn i Eidsvollskolen. Skolen skal være en læringsarena og bidra til at våre barn blir trygge og selvstendige. Et helhetlig skoleløp gir elevene gode muligheter til å utvikle det beste i seg selv. Det forbereder dem på videre utdanning og et aktivt, meningsfullt yrkesliv.

Helse og omsorg

Gode forebyggende tiltak bidrar til bedre helse og økt livskvalitet. Høyre vil jobbe aktivt og målrettet I folkehelsearbeidet for å forebygge sykdom og lidelse.

Christoffer Nyborg - Ordførerkandidat, Eidsvoll Høyre

Christoffer Nyborg

Ordførerkandidat, Eidsvoll Høyre

Kontakt

Eidsvoll Høyre

Christoffer Nyborg

Leder
Telefon 97176129

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Aktuelt

Torbjørn og Erna snakker med eleever

Våre folk