Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Eidsvoll har alle muligheter, men vi må brette opp armene og begynne å gripe de mulighetene!

​Vi ønsker å være med å skape attraktive sentrumsområder på Råholt, Dal og i Sundet. Vi vil legge til rette for lokale arbeidsplasser ved å gjøre Eidsvoll til en positiv ja-kommune som ønsker næringsliv og utvikling velkommen.

Vi tror på Eidsvoll!

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Samfunns- og tettstedsutvikling

Vi vil ha en bærekraftig utvikling av Eidsvoll, med gode levekår og attraktive sentra, derfor er samfunns- og tettstedsutvikling et av våre satsingsområder.

Eidsvoll Høyre vil utvikle livskraftige sentra og lokalsamfunn med kortreiste arbeidsplasser, der folk trives og har de tjenester og tilbud som er nødvendige for å leve gode og meningsfylte liv.

Helse og omsorg

Innbyggerne har rett til best mulig helse- og omsorgstjenester og kommunen har plikt til å sørge for at slike tjenester tilbys dem.

Helse- og omsorgstjenestene omfatter innbyggerne «fra fødsel til grav» og de skal trygge oss på best mulig måte i alle livsfaser. Tjenestene skal samtidig har den kvaliteten som er nødvendig. Eidsvoll Høyre er garantisten for at det skjer.

Oppvekst og skole

Barn og unge er Eidsvolls fremtid og det er kommunens plikt å sørge for en mest mulig trygg oppvekst og en skole som setter dem faglig og menneskelig i stand til å møte morgendagen.

Skolen i Eidsvoll må sikre at kunnskap og faglig læringsutbytte blir en sentral del av skolehverdagen, samtidig som oppvekstmiljøet er trygt og uten mobbing og bekymringer.

Styring og økonomi

For Eidsvoll Høyre står åpenhet, deltagelse og samskaping sentralt. Åpenhet om kommunens virksomhet og økonomi, mest mulig deltagelse fra innbyggerne og felles løsninger der det er mulig.

Vi vil at innbyggerne skal forstå hvordan kommunen fungerer og drives, hvordan penger bevilges og brukes, og vi vil at vedtak skal forstås og godtas av de det gjelder.

Christoffer Nyborg - Gruppeleder, Eidsvoll

Christoffer Nyborg

Gruppeleder, Eidsvoll

Kontakt

Eidsvoll Høyre

Stian Frank

Leder
Telefon 90584858

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Våre folk