Aktuelt

Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonskomiteen har fremmet sin innstilling på hele Eidsvoll Høyres liste til kommunevalget 2019. Christoffer Nyborg er tidligere valgt til ordførerkandidat og komiteen har nå fremmet sin innstilling på hele listen. Vi har fått med mange gode ressurspersoner og ser frem til den kommende perioden....

Hjelp og støtte til å mestre

Målsetningen i eldreomsorgen er at eldre skal få hjelp og støtte til å mestre livet. Dette jobber Høyre aktivt med lokalt i Eidsvoll. Vi har også fått med oss hele den politiske bredden på å lage strategier for helsetjenesten i kommunen, hvor en av hovedsatsningene er økt fokus på rehabilitering av eldre etter sykdom. Og nå jobber vi for gjennomføringen....

Eidsvoll styres mot å bli taperen i regionen, og nå kommer resultatene

Eidsvoll hadde i 2017 en befolkningsvekst på under 1%. Veksten har vært påfallende dalende siden 2015. Fasiten for fjoråret viser at befolkningsveksten i Eidsvoll er nær halvparten av regionen samlet sett, og under en fjerdedel av det våre nabokommuner opplever.  Det er nesten utrolig at en kommune lokalisert som Eidsvoll ikke klarer å få til mer vekst enn dette....

Eidsvoll og Øvre Romerike hører hjemme i Viken

Fylkesmannen i Oppland fremmet nylig et forslag om at Øvre Romerike burde innlemmes i den nye regionen Innlandet. Det vil være ødeleggende for Eidsvoll og de øvrige kommunene på Øvre Romerike. Øvre Romerike er en av Europas største vekstsoner og har sin identitet, sitt arbeidsmarked, sin infrastruktur og naturlige tilhørighet i Viken og Oslo regionen....

Eidsvoll kommunes økonomi og de borgerliges nei til eiendomsskatt

Gledelig nok har formannskapet nå vedtatt de borgerliges forslag til budsjett for 2018 og handlingsplan frem til 2021. Det betyr NEI til eiendomsskatt, et budsjett i balanse og mulighet til en helt ny styring av kommunen. Nå er det opp til kommunestyret å fatte det endelige vedtaket. Og vi regner selvsagt med at dette følges opp! ...

Det borgerlige alternativet – Uten eiendomsskatt  

Tirsdag valgte formannskapet, med Høyre, Frp og KrF sine stemmer, å gå for det borgerlige alternativet for budsjett og handlingsplan i Eidsvoll Kommune. Det er knyttet stor spenning om de sosialistiske partiene vil reversere dette ved hjelp av MdG sin stemme i kommunestyret – vi håper at kampen om en effektiv kommune uten eiendomsskatt vinner frem også i kommunestyret.     ...

Eidsvoll Høyre på dugnad

Lørdag 03.09 stilte et gjeng fra Eidsvoll Høyre opp på dugnad sammen med Eidsvold Turn når Faaberg gjestet Myhrer stadion. ...