Eidsvoll kommunes økonomi og de borgerliges nei til eiendomsskatt

Gledelig nok har formannskapet nå vedtatt de borgerliges forslag til budsjett for 2018 og handlingsplan frem til 2021. Det betyr NEI til eiendomsskatt, et budsjett i balanse og mulighet til en helt ny styring av kommunen. Nå er det opp til kommunestyret å fatte det endelige vedtaket. Og vi regner selvsagt med at dette følges opp!

Etter mer enn 100 års AP-styre er kommunens økonomi snart kjørt i grøfta, samtidig som tjenestene som tilbys innbyggerne er blant de dårligste i landet. Det eneste man i AP/SV og SP i en slik situasjon makter å foreslå, som «en ny gave» til innbyggerne, er innføring av Norges høyeste eiendomsskatt.

Hadde AP med sine støttespillere tatt økonomien og utvikling av kommunen på alvor i alle de årene de har hatt makten, hadde vi unngått å komme i en slik presset situasjon. Hadde man satset på næringsutvikling ville vi fått flere arbeidsplasser, økte skatteinntekter og færre pendlere. Hadde man samarbeidet med nabokommunene om tjenestetilbud, ville vi bla sluppet store ekstrautgifter til en egen legevakt når man kunne deltatt i en stor regional løsning. Hadde man samarbeidet om å etablere en storkommune på Øvre ville vi fått tilgang til sårt tiltrengt kompetanse som finnes i de andre kommunene. Hadde man tatt folketallsutviklingen på alvor, hadde vi sluppet å bygge flere skoler på samme tid med store gjelds- og rentebelastninger.

APs løsning er altså eiendomsskatt fra 2019. En skatt som vil slå brutalt inn i svært mange familier i Eidsvoll og som ikke vil gi noen forbedring av tjenestene. Mange familier vil om tre-fire år måtte betale 20.000 i året i eiendomsskatt. Andre enda mer. AP, SV og SP skal derfor være svært så forsiktige med å anklage de borgerlige for noe som helst i denne situasjonen. Det er de selv som har (van)styrt økonomien gjennom mange år. Ikke de borgerlige. Og de skal være enda mer forsiktige med å snakke om velferden i kommunen. Den har de med sitt flertall gradvis bygd ned selv. Det sosialistiske flertallet har hatt ansvaret for utviklingen. Ikke det borgerlige mindretallet.

Men vi forstår forvirringen, de er ikke vant til at noen legger frem bedre og bærekraftige alternativer. Og får flertall for det. Nå kan maktforholdet bli et helt annet. Budsjettet fra de borgerlige som ble vedtatt i går vil nemlig styre kommunen i annen og riktig retning. Vi foreslår Offentlig Privat Samarbeid på de store utbyggingsprosjektene og unngår budsjettsprekker (ref. Bårlidalen), vi sier nei til bygging av nytt Søndre Samfunn, vi legger inn folketallsveksten og får større skatteinntekter, vi forplikter kommunen til å redusere det gigantiske sykefraværet, osv. Vi gjør fornuftige, nødvendige og fremtidsrettede grep.

Selvsagt blir det noen krevende år, men budsjettet viser riktig vei fremover og vil gjennom de tiltakene som foreslås føre til en økonomisk sunn og effektiv kommune med riktige og bedre tjenestetilbud. Og vi slipper ikke minst den brutale og svært usosiale eiendomsskatten.

Vi håper kommunens innbyggere merker seg dette ved kommunevalget i 2019.