Eidsvoll trenger konstruktiv helse og omsorgspolitikk

Av: Christoffer Nyborg

Hvert år publiserer Kommunal Rapport et såkalt kommunebarometer hvor kommunenes tjenestetilbud og økonomi analyseres og rangeres. Rangeringen dekker alle områder som kommunene har politisk ansvar for. I år, som i tidligere år, kommer Eidsvoll svært dårlig ut. Og spesielt dårlig på helse og eldreomsorg. Eidsvoll kommer på 420. plass på helseområdet og 410. plass når det gjelder eldreomsorg. Av i alt 428 kommuner i Norge.

Kommunal Rapport publiserer disse rangeringene for å gi politikere og innbyggere en pekepinn på hvilke tilbud kommunen faktisk gir og hvordan disse er i en sammenligning med landets øvrige kommuner. Og tydeligere signal enn dette får vi ikke. Vi må løfte helse og omsorgssektoren i Eidsvoll opp på et mye høyere nivå.

Etter valget i 2015 endte Høyre som tidligere, i opposisjon. De rød-grønne, AP, SV og SP,  sikret seg flertallet  og har til nå stemt samlet i nær alle saker. Dette er selvsagt en utfordring for Høyre i opposisjon, men det  betyr ikke at din stemme til Høyre ikke skal bli hørt.

Vi i Høyre mener at vi trenger alle gode krefter for å bedre situasjonen, også de private. Dette vil vi fortsette å løfte frem, selv om den sittende posisjonen ikke møter oss på dette. Høyre vil også arbeide videre som en konstruktiv, tydelig og aktiv politisk kraft i flere aspekter av helse- og omsorgspolitikken i Eidsvoll.

Eidsvoll Høyre gikk til valg blant annet på å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Derfor er det gledelig at hovedutvalg for helse og omsorg, etter initiativ fra Høyre, allerede i neste møte åpner for en bred politisk debatt om hvordan vi kan skape bedre helse- og omsorgstjenester ved å ta i bruk mer velferdsteknologi i Eidsvoll.

Vi ønsker også at Eidsvoll skal lære av andre som gjør det bedre enn oss på dette området. Derfor tok Høyres fraksjonsleder for helse og omsorg, Helge T. Blindheim, initiativ til at hovedutvalget bør få til møter med politisk ledelse og virksomhetsledere fra andre kommuner som gjør det bra. Slik at vi kan lære mer  og utvikle helse- og omsorgstjenestene i Eidsvoll. Vi håper at hovedutvalgets leder vil følge opp dette forslaget.

En ting er sikkert,  vi trenger mye bedre tjenester på dette området og derfor må vi samle alle gode krefter og jobbe konstruktiv med helse- og omsorgspolitikk i Eidsvoll.

Christoffer Nyborg

Kommunestyrerepresentant og

Leder i Eidsvoll Høyre

 

(Publisert i EUB sin papirversjon 09.04.16)