Eidsvoll fortjener endring!

Thomas Jacobsson (FrP), Knut Bakkehaug (V), Christoffer Nyborg (H), Hugo Aurdal (PP) og John Granly (KrF)

Med utsikt fra det som nå er Råholts høyeste utkikkspunkt erklærte en samlet borgerlig side i Eidsvoll sitt nye samarbeid for endring i Eidsvoll.

Historisk anledning for fremtiden

For første gang i historien samler de borgerlige partiene seg i felles innsats for å få til en ny retning og revitalisert utvikling av Eidsvoll Kommune. Partiene har jobbet godt sammen i forrige periode, og i sommer har dette modnet seg til et felles ønske om å kommunisere et klart borgerlig alternativ til en stadig mer sosialistisk venstreside i posisjon.

«Vi står foran store utfordringer i Eidsvoll Kommune, men også med tilsvarende store muligheter. Vi har et felles ønske om å få Eidsvoll over i et nytt spor», sier Christoffer Nyborg fra Eidsvoll Høyre.

Eiendomsskatt, velferd og trivsel

Partiene har jobbet frem en felles erklæring med en rekke områder. Øverst på lista står «Nei til eiendomsskatt» og «Robust økonomisk styring». Videre nevnes felles planer på eldreomsorg, bærekraft og eldreomsorg.

«Det er nok ingen overraskelse av disse partiene ikke ønsker eiendomsskatt», sier Thomas Jacobsson fra Fremskrittspartiet i Eidsvoll.

"Siden innføring av eiendomsskatt bare er en utsettelse av de problemene som rødgrønn side er i ferd med å få oss opp i, er ikke å plage innbyggerne med denne ekstrautgifter veien å gå for å sikre trygge og gode tjenester. Det er derimot godt politisk lederskap, handlekraft og evne til å prioritere som avgjør hvordan Eidsvoll kommune utvikles fremover."

Bærekraft

Norge er forpliktet til å følge opp FNs bærekraftmål som er et bredt begrep som for i lokale forhold dreier seg om Utdanning og kompetanse, tettsteder, transport, sosiale og økonomiske forhold, og sunt lokalmiljø. Det borgerlige alternativet i Eidsvoll tar dette på alvor.

«Dette lokalvalget er et miljøvalg», sier Knut Bakkehaug fra Eidsvoll Venstre. «Vi må evne å planlegge og styre slik at vi utnytter ressursene våre på en optimal måte. Eidsvoll ligger i et av Europas største vekstområder, selv om vi i dag knapt ser bevegelse i tallene. En god plan gir god økonomi, tilsvarende må den gode planen ta være på miljø og lokalsamfunn. Dette blir et av våre viktigste prosjekter», avslutter Bakkehaug.

Motivasjon for KrF: Helhetlig politikk

 «KrF ønsker et samlende, konstruktivt samarbeid om en helhetspolitisk basis for hele Eidsvoll», innleder John Granly fra Kristelig Folkeparti i Eidsvoll.

«Det er lovet så mye i denne valgkampen så langt, uten å anvise dekning, og politiske vedtak gjør at kommunens/innbyggernes sparepenger på fond kan bli brukt opp på få år. Det trengs håndfast politisk styring og tett samarbeide med de ansatte for å løse krisen vi ser i horisonten. Dette skal vi klare uten å plage innbyggere med skatt på husgjeld!», avslutter Granly.

Eldreomsorg

De borgerlige partiene er samstemte på fritt brukervalg og at de private aktørene både har og må ha en viktig rolle i å levere eldreomsorg i Eidsvoll.

«En stadig mer sosialistisk dreiet posisjon med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i spissen er nå i ferd med å kaste pensjonister ut av de hjemmene de har på Bøn og Valstad», sier Hugo Aurdal fra Pensjonistpartiet i Eidsvoll.

«Man kunne brukt disse ekstra kvadratmeterne på Vilberg til å kvitte seg med uønskede dobbeltrom, og kanskje flyttet noen internt på Vilberg slik at man kunne pusse opp gamle rom eller tatt inn nye brukere. Hadde de som bor på private institusjoner fått en invitasjon om å flytte ville saken stått helt annerledes, nemlig uten tvangsflytting. Vi må ha verdighet og trygghet i eldreomsorgen vår» avslutter Aurdal.

Sørbygda

Koalisjonen ønsker å jobbe frem en rekke felles politiske prosjekter, og første prosjekt som ble gjort offentlig på pressekonferansen har fått tittelen «Helhetlig og innbyggerstyrt utvikling av Sørbygda».

«Nå har vi endelig fått på plass en plan for Sundet», sier Christoffer Nyborg fra Høyre. «Nå MÅ vi ta skikkelig tak i Sørbygda. Vi skal bygge en av landets største byer, og den oppgaven må vi ta på alvor!»

Nyborg peker på behovet for en helhetlig plan som dekker bredt geografisk ved å ta med seg Råholt, Eidsvoll Verk, Bøn/Nygård og Dal. Koalisjonen har allerede utarbeidet en prosjektbeskrivelse som omfatter utvikling på bolig og næring, trafikk og miljø, kollektivtransport og kultur.

«Men aller viktigst blir det å få kommunen over til å bli innbyggerstyrt», påpeker Nyborg. «Elever ved skolen, de frivillige, næringslivet, grunneiere, innbyggere og alle andre må faktisk være involvert. Ikke på fremmedgjørende høringer med en drøss av dokumenter med tusenvis av sider eller folkemøter hvor det ikke engang tas notater, men med samhandling hvor man lytter og respekterer det de som bor her vil. Det er en skikkelig kulturendring, men vi tror på Eidsvollingene!», avslutter Nyborg.