Eidsvoll Høyre tror på Dal!

Oversikt over søndre Dal og Hasler

Vi tror på Dal og ønsker å utvikle Dal som tettsted og knutepunkt.

Tettstedet Dal utgjør en stor og voksende del av Eidsvoll, men har de siste tiårene ikke fått del i den utviklingen som resten av kommunen har gjennomgått. Selv som endestasjone for Hovedbanen og med stadig økende boligbygging og trafikk, har kommunen ikke sørget for noen planmessig utvikling av eller vekst i området. 

Eidsvoll Høyre ønsker å endre dette, vi vil at Dal skal bli et tettsted som innbyggerne er stolte av. Dal skal på ny bli et blomstrende og aktivt tettsted, der folk trives og vil bo. 

Eidsvoll Høyre vil derfor i kommende 4-års periode prioritere utviklingen av Dal-samfunnet.


I praksis betyr dette følgende:

  • Etablere Dal som tettsted og knutepunkt og slik legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling
  • Tilrettelegge for nye næringsområder, nyetableringer og arbeidsplasser
  • Sørge for nye attraktive boligområder med rom for eneboliger/større tomter
  • Planlegge ny ungdomsskole på Dal, i samarbeid med Mogreina/Ullensaker
  • Gjenåpne Hovedbanen fra Dal til Eidsvoll
  • Etablere ringbuss/bybussordning på Råholt og Dal
  • Sikre kvartersavganger for buss Eidsvoll-Jessheim også på kvelder og helger
  • Delta aktivt i samarbeidet i Gardermoregionen, inkludert tettere samarbeid med Ullensaker om felles utvikling av Dals muligheter