Utvikling av Råholt

Oversikt over Råholt sørover fra Sagmoen

Eidsvoll Høyre tror på Råholt!

Råholt som sentrum i Sørbygda er det største tettstedet og knutepunktet i Eidsvoll kommune, med over 50% av kommunens innbyggere. Råholt vokser fortsatt, men veksten har i flere tiår skjedd uten noen form for helhetlig plan for området. Dette har medført at Råholt i dag har store trafikk- og miljøproblemer, et utflytende og uklart sentrumsområde, manglende fritids- og kulturtilbud, ingen felles- og grøntområder og altfor få verdiskapende bedrifter og virksomheter. 

Eidsvoll Høyre vil derfor prioritere en bærekraftig sentrums- og tettstedsutvikling av Råholt.


I praksis betyr dette følgende:

 • Utarbeide en helhetlig plan (kommunedelplan) for Råholt (inkl. Eidsvoll Verk) som knutepunkt og tettsted
 • Tilrettelegge for flere næringsetableringer og arbeidsplasser 
 • Prioritere sentrumsutvikling, avklare og planlegge sentrumsområdet
 • Igangsette arbeid med planlegging av avlastings- og omkjøringsveier gjennom Råholt
 • Redusere gjennomgangs-trafikken på Råholt samt redusere miljøbelastningene i området
 • Etablere grønne parkområder samt separate gang- og sykkelstier i sentrum
 • Etablere ringbuss/bybussordning på Råholt/Dal
 • Flere plasser for bil- og sykkelparkering ved Eidsvoll Verk stasjon
 • Sikre tre togavganger i timen fra Eidsvoll Verk stasjon, samt parkeringsområder ved stasjonen
 • Sikre kvartersavganger for buss Eidsvoll-Jessheim også på kvelder og i helger
 • Bygge omsorgsboliger og sykehjem (nærmiljøsenter) sentrumsnært på Råholt
 • Etablere kulturarena scene og kino samt døgnåpen biblioteksfunksjon
 • Bygge ny idrettshall
 • Videregående skole på Råholt (starte dialog med fylkeskommunen)