Eidsvoll og Øvre Romerike hører hjemme i Viken

Fylkesmannen i Oppland fremmet nylig et forslag om at Øvre Romerike burde innlemmes i den nye regionen Innlandet. Det vil være ødeleggende for Eidsvoll og de øvrige kommunene på Øvre Romerike. Øvre Romerike er en av Europas største vekstsoner og har sin identitet, sitt arbeidsmarked, sin infrastruktur og naturlige tilhørighet i Viken og Oslo regionen.

Hovedargumentet for en grensejustering er at dette vil styrke regionen Innlandet mot den store regionen Viken. Dette er å ofre Øvre Romerikes på distriktets alter. SSB sine pendlertall viser at 97% av arbeidstagerne i Øvre Romerike arbeider lokalt eller i Viken. Under 2% pendler til Innlandet. Å endre regional tilhørighet vil få store konsekvenser spesielt for infrastruktur og den store taperen ved en grensejustering vil da bli arbeidstagerne på Øvre Romerike. Vi må jobbe for mer jernbane inn mot Oslo og en styrking av tverrforbindelser utenfor ring 3. Dette gjøres best i Viken, der Eidsvoll og Øvre Romerike hører hjemme.

 

Christoffer Nyborg

Leder, Eidsvoll Høyre


(Publisert på rb.no 15.03.18)