Eidsvoll styres mot å bli taperen i regionen, og nå kommer resultatene

Eidsvoll hadde i 2017 en befolkningsvekst på under 1%. Veksten har vært påfallende dalende siden 2015. Fasiten for fjoråret viser at befolkningsveksten i Eidsvoll er nær halvparten av regionen samlet sett, og under en fjerdedel av det våre nabokommuner opplever. 

Det er nesten utrolig at en kommune lokalisert som Eidsvoll ikke klarer å få til mer vekst enn dette.Ønsket utvikling og bevist styring?

I Eidsvoll har Senterpartiet ordførermakta og sammen med Arbeiderpartiet bestemmer de i praksis alt som skjer. 

Senterpartiet har programfestet å styre slik at veksten i Eidsvoll spres ut i grendene, og ønsker å stimulere vekst midt- og nord i bygda. Indirekte på bekostning av sørbygda. Det er vanskelig å tro at en ordfører og kommunestyrerepresentanter ikke står bak egne programmer.

Det er dermed en vilje tilstede i dagens kommunestyre for å styre Eidsvoll mot mindre vekst på Råholt.

En debatt i kommunestyret sist rundt næringsutvikling i Eidsvoll viste dette. Debatten endte fort der det ofte gjør for oss Eidsvollinger; i en lite nyttig og nær navlebeskuende debatt om Sundet og Sørbygda. 

Dessverre er denne siden av debatten en total avsporing. Eidsvoll har en regional og ikke lokal utfordring. 


Tilflytting

Høyre mener Eidsvoll er bygda for alle, og at folk må få velge å flytte dit de har lyst med positive virkemidler og påvirkning. Eidsvoll totalt sett kan by på mye mer mangfold og muligheter enn kommunene rundt oss. Når det er få som flytter til Eidsvoll så handler det mest om at tilbudet er lite. 

Mangel av ambisjoner for Eidsvoll regionalt, samt mangler og forsinkelser i planverk lokalt gjør at vi ikke kommer videre. Forutsigbarhet for både utviklere og innbyggere er viktig.

Eksempelvis er situasjonen rundt Lundsjordet stadig uavklart, prosjektene i Sundet lar vente på seg og kommunestyret ser fortsatt ikke ut til å ta innover seg at vi må bygge vesentlig mer i høyden rundt kollektivknutepunkter for å kunne beholde villa bebyggelse andre steder. Kort sagt, det som kunne blitt flotte prosjekter står fast et sted i Rådhuset. 

Det er ikke slik at når vi Eidsvollinger drar på det så står verden tålmodig og venter. De gjør som tallene viser, utvikler i Nannestad og Ullensaker i stedet.

Her har posisjonen et stort ansvar. Når utbyggere og innflyttere stadig opplever forsinkelser, trenering og diskusjoner i en region hvor mulighetene er mange stopper veksten opp i Eidsvoll. 


Økonomi

Totalt sett påvirker allerede dette økonomien i kommunen vår negativt. Vi kunne allerede hatt langt større skatteinntekter til å finansiere offentlige løft med. Eidsvoll Kommune ligger allerede etter på kapasiteter innen spesielt skolesektoren som vil krever store investeringer i nær fremtid. Dessverre er det stor fare for at dette blir verre før det blir bedre, trenden er negativ og eskalerende. 

Senterpartiet og Arbeiderpartiets svar på dette er eiendomsskatt, en løsning som gir overhengende fare for å eskalere problemet mer enn å løse det. Høyre mener vi må se på utgiftene mens vi samtidig stimulere til økt skatteinngang ved å tiltrekke oss nye Eidsvollinger og bedrifter.


Erkjennelse

Veien til å løse dette må starte med erkjennelse. Eidsvoll taper kampen om vekst i regionen, og har gjort dette i lang tid. I en tid hvor noen snakker høyt om at Eidsvoll burde vært en del av Innlandet og ikke Viken, og hvor vi ser en sterk øst-vest akse rundt Oslo konkurrere mot vår sør-nord akse er mangel på erkjennelse et problem. Manglende erkjennelse er et effektivt hinder for å komme til politiske løsninger. Vi må evne å løfte debatten opp fra et selvpåført mikroperspektiv for å komme videre.

 

Stian Frank

Eidsvoll Høyre


(Publisert på eub.no 20.03.18)