Hjelp og støtte til å mestre

Målsetningen i eldreomsorgen er at eldre skal få hjelp og støtte til å mestre livet. Dette jobber Høyre aktivt med lokalt i Eidsvoll. Vi har også fått med oss hele den politiske bredden på å lage strategier for helsetjenesten i kommunen, hvor en av hovedsatsningene er økt fokus på rehabilitering av eldre etter sykdom. Og nå jobber vi for gjennomføringen.

Å rehabilitere eldre etter sykehusopphold er noe av det viktigste vi kan gjøre i eldreomsorgen. Med alderen vil perioder med sykdom få store konsekvenser for funksjonen i dagliglivet. Det er derfor viktig å satse på opptrening og målrettede hjelpemidler for at den enkelte skal kunne gjenvinne funksjon i dagliglivet. Det kan handle om å trene beinstyrke med en fysioterapeut etter et beinbrudd. Det kan være å trene opp best mulig håndfunksjon med en ergoterapeut etter et slag. Det kan være å fjerne snubletråder i hjemmet med en snekker. Det kan være gjennomgang av medisiner for å redusere svimmelhet med en lege. Og det kan være opplæring i medisinhåndtering og sårskift med en sykepleier. Sammen kan disse faggruppene gi livet en ny sjanse for veldig mange etter en sykdomsperiode, fremfor å ta hverdagen fra dem.

Til stor glede etableres det nå et hverdagsrehabiliteringsteam i Eidsvoll. Men det er skuffende at de rødgrønne i sitt budsjett smører tynt utover fremfor å satse der hvor det trengs. Høyre foreslo i det borgerlige budsjettet en over dobbelt så stor satsning på dette området. Vi stemte for nye bevilginger til et hverdagsrehabiliteringsteam med 4 stillinger, styrkning av hjemmetjenesten med 7,9 stillinger i 2018, og med ytterligere 9 stillinger de neste årene for å håndtere befolkningsveksten. I tillegg til dette en spesialrådgiver for å jobbe med planlegging og innføring av nye velferdsteknologiske tiltak.Tiltak som journal på mobil, elektronisk ruteplanlegger, pilledispensere og helsemonitorering. Tiltak som ville kunne bedret hverdagen til mange og effektivisere tjenestene betraktelig.

For vi i Høyre er ikke redd for å prioritere og satse. Det krever målbevisst politikk for å møte eldrebølgen, heve kvaliteten i eldreomsorgen samtidig som vi vil unngå eiendomsskatt. Vi lover å fortsette å jobbe for at våre eldre skal få leve helelivet.

Eidsvoll Høyre ønsker hjemmetjenestene, med det nye hverdagsrehabiliteringsteamet, lykke til med sitt viktige arbeid.

 

Christoffer Nyborg

Leder, Eidsvoll Høyre


(Publisert i EUB  15.05.18)