Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonskomiteen har fremmet sin innstilling på hele Eidsvoll Høyres liste til kommunevalget 2019. Christoffer Nyborg er tidligere valgt til ordførerkandidat og komiteen har nå fremmet sin innstilling på hele listen. Vi har fått med mange gode ressurspersoner og ser frem til den kommende perioden.

Nominasjonskomiteen har bestått av Nina Kristengård (leder), Peter Tornquist, Vegard Ellingsen, Sissel Lykke og Tone. W. Trøen (vara).  Det har blitt gitt mulighet til hele foreningen å fremme kandidater gjennom elektronisk skjema og nominasjonskomiteen har avholdt en rekke møter med intervjuer og diskusjon.

Nominasjonskomiteens innstilling er som følger:

Nr.

Navn

Fødselsår

Bosted

1

CHRISTOFFER NYBORG

1988

Eidsvoll Verk

2

MARIT GROVE

1972

Finstad

3

STIAN FRANK

1972

Råholt

4

Marte Bråten

1983

Eidsvoll

5

Hans Hagene

1949

Råholt

6

Kjell Ove Saltnes

1973

Råholt

7

Ole Ottem Holmsen

1977

Eidsvoll

8

Ruth Dalbo

1965

Eidsvoll

9

Martin Wilhelmsen Trøen

1996

Eidsvoll

10

Tove Skaarer

1947

Råholt

11

Ståle Sandholt

1975

Eidsvoll

12

Atle Myhrer Jacobsen

1968

Råholt

13

Kim Vestli

1998

Råholt

14

Bjørn Einar Østensen

1981

Råholt

15

Mona Julsrud

1963

Eidsvoll Verk

16

Thor Egil Østengen

1954

Eidsvoll

17

Berit Moum

1940

Eidsvoll

18

Hans Christian Wilberg

1959

Eidsvoll

19

Frida Martinsen Kristengård

1999

Eidsvoll

20

Petter Helgesen

1961

Eidsvoll

21

Cato Strømberg

1951

Eidsvoll

22

Thorvald Tande Jr.

1953

Eidsvoll Verk

23

Nina Kristengård

1968

Eidsvoll

24

Per Oskar Nybruket

1941

Eidsvoll

25

Grethe Holm

1943

Eidsvoll

26

Skule Robertsen

1964

Eidsvoll

27

Helge Blindheim

1966

Eidsvoll

28

Lars Emil Stormo

1991

Eidsvoll

29

Marianne Olsen Hansveen

1969

Dal

30

Gunn Mette Sanner

1962

Eidsvoll