Skolen må være stor nok!

Brakkene strekker seg mot himmelen på Dal Skole

Eidsvoll opplever lavere vekst, men har også et massivt etterslep på skolekapasitet. På Vilberg foreligger det nå en plan, nå mener de borgerlige partiene at vi må se til Sørbygda. Råholt og Dal skoler har i mange år og i økende grad baserer seg på bruk av brakker til undervisningsrom. I tillegg er det store mangler på arbeidsplasser for lærere, gymsal, utearealer og fasiliteter for å samle hele skolen. De borgerlige partiene (Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet) peker på at riktig størrelse på skolen er bra for barna og bra for økonomien.


Råholt

Råholt skole har hatt brakker siden tidlig på 80-tallet. En utvidelse i 1994 viste seg raskt å være alt for liten og stemningen blant barn, foresatte og ansatte var derfor spent og forventningsfull når Eidsvoll kommune ville bygge ut skolen skikkelig. Skuffelsen ble derfor stor når Rådmannen overraskende kom på banen med en ny analyse som mente behovet var mindre enn forventet. Analysen fra Norconsult ble utførlig diskutert med alle involverte og det var utstrakt kritikk av både metode og konklusjon, men kommunestyret landet på å redusere størrelsen på skolen.

Kritikken til Rådmannens analyse skulle vise seg å holde vann. Allerede nå, kun 6 måneder etter at den ble presentert så sprekker prognosen fullstendig. Det ER behov for en større skole på Råholt, og det gir god mening å prioritere dette allerede nå. Tomten er klar, planen er klar og prosjekteringen er allerede utført. Den eneste endringen ville i så fall kun være å be om anbud på de opprinnelige planene, i stedet for å sende ut et anbud på et utilstrekkelig prosjekt.

«Dette gir god mening», sier Venstres ordførerkandidat Knut Bakkehaug. «Venstre stemte imot denne nedskalering i utgangspunktet, og vår bekymring rundt beslutningsgrunnlaget har blitt grundig bekreftet og dokumentert som riktig».

Dal

I all diskusjonen rundt andre skoler i Eidsvoll har ikke Dal skole fått den oppmerksomhet den fortjener. Også denne skolen har store kapasitetsutfordringer, og brakkeriggen har nå fått en etasje til. Denne skolen trenger sårt utvidet kapasitet på undervisningsarealer og til fysisk aktivitet. Skolekapasitet på Dal trenger derfor umiddelbar oppmerksomhet og må ansees som kritisk, da det er denne skolekretsen som sammen med Råholt Skole vokser mest allerede nå.

«Barn og unge på Dal trenger vår oppmerksomhet, og fortjener noe bedre enn undervisning i brakker og korridorer», sier John Granly, ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti. «Jeg husker godt hva Dal var i gamle dager, det er trist å se hvor neglisjert Dal har vært de siste tiårene.»

Kapasitet for ungdomstrinnet i Sørbygda

Råholt ungdomsskole er også sprengt. Barneskolekullene øker, og vi må så snart som mulig få i gang arbeidet med en ungdomsskole på Dal. For å sikre relevant kapasitet totalt sett samt for å underlette finansieringen går de borgerlige til valg på at denne skolen bygges som en 1-10-skole i samarbeid med Ullensaker kommune.

Dalsliene er riktig område

De borgerlige partiene er enige om at den beste løsningen nå ser ut til å være en ny 1-10 skole i Dalsliene, med flerbrukshall koblet til aktiviteten Dal IL har i området.

«Dal IL har både aktive, trenere og sentrale personer i klubben fra Dal og Mogreina allerede, som klubb mener vi at en slik løsning vil være til det beste for alle parter og spesielt våre barn og unge da de er det viktigste vi har!» sier John Kristian Paulsen, Daglig leder av Dal IL

Rask og riktig utbygging av skolene på Dal og Råholt

De borgerlige partiene i Eidsvoll ønsker på bakgrunn av dette å gå tilbake til opprinnelig plan på Råholt Skole, slik at vi kan få på plass en 4-parallell med tilstrekkelig kapasitet. Videre er vi enige om å sette alt trykk vi kan på å få utvidet kapasiteten på Dal med en 1-10-skole i Dalsliene.

«Vi har ikke råd til å gjenta våre feil, og Eidsvoll kommune må derfor være i forkant av utviklingen for å sikre at elevene i Sørbygda skal ha et godt ungdomsskoletilbud for fremtida.», sier Thomas Jacobsson, ordførerkandidat for Fremskrittspartiet. «Ullensaker har dessuten lignende utfordringer som oss nord i kommunen, og all logikk tilsier at det er helt naturlig for oss å se på en felles skole nær kommunegrensa.»

«Dette skal vi gjøre om vi står i opposisjon eller posisjon!» sier Christoffer Nyborg, ordførerkandidat for Høyre. «Men la det være helt på det rene at dersom folk ikke aktivt bruker stemmen sin for å få til endring, så løper vi fort inn i samme nedprioritering fra posisjonen som vi ser i dag.»

Politisk flertall?

Det ser ut til å være et flertall for å bygge en Ungdomsskole på Dal. Arbeiderpartiet har foreslått det samme, men da lokalisert i Manerud med et helt nytt idrettsanlegg.

«Det er bra at Arbeiderpartiet er på banen», sier Christoffer Nyborg. «Men vi er uenige i lokaliseringen. Manerud ligger feil vei i forhold til pressområdene på Dal. Videre blir det helt rart å forsøke å bygge en ny idrettsarena i stedet for å styrke de eksisterende. I Dalsliene har kommunen dessuten godt med arealer, og det ligger i nærheten av Dal IL sitt eksisterende anlegg.» fortsetter Nyborg.

«Som bosatt på Dal, kan jeg skrive under på at flere har vært i kontakt med meg angående både idrettskapasiteten og andre tilbud på Dal.» sier Thomas Jacobsson. «Jeg mener vi må lytte til innbyggerne i området, gi Dal det skoletilbudet som ungene her fortjener og komme i gang med planleggingen raskest mulig!» avslutter Jacobsson.