Sterke kandidater, sterkt lag!

Eidsvoll Høyre sikter på valgseier 2019
Ett enstemmig nominasjonsmøte i Eidsvoll Høyre gikk for nominasjonskomiteens liste til kommunevalget 2019


Et nominasjonsmøte med god deltagelse gikk enstemmig inn for valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens leder Nina Kristengård informerte om en liste som til stor grad består av kandidater med mye erfaring fra både politikk, offentlig forvaltning og privat næringsliv.

-Listen som nå er vedtatt har en god balanse på alder, erfaring, kompetanse og geografisk representasjon fra Eidsvoll Kommune, forteller Nina Kristengård. Det har vært et mål for valgkomiteen og få frem kandidater som vil evne å styre Eidsvoll over i et mer positivt spor fremover. Hun peker spesielt på utfordringene kommunen har med lav kvalitet på leveransene til innbyggerne, utfordringene i planarbeid og ikke minst kommunens økonomiske situasjon.

-Dette laget er et topplag, erklærer Eidsvoll Høyres ordførerkandidat Christoffer Nyborg. I tiden etter min nominasjon har vi jobbet mye med å klargjøre egen politikk. Det er på det rene at vi ar mange muligheter i Eidsvoll som ikke er realisert enda, og for å få dette virkeliggjort er det herlig å få med seg et lag som dette, avslutter Nyborg.

De nominerte fra Eidsvoll Høyre er:

 1. Christoffer Nyborg, Eidsvoll Verk
 2. Stian Frank Råholt
 3. Marte Bråten, Råholt
 4. Hans Hagene, Råholt
 5. Kjell Ove Saltnes, Råholt
 6. Ole Ottem Holmsen, Eidsvoll
 7. Ruth Dalbo, Eidsvoll
 8. Martin Wilhelmsen Trøen, Eidsvoll
 9. Tove Skårer, Råholt
 10. Ståle Sandholt, Eidsvoll
 11. Atle Myhrer Jacobsen, Råholt
 12. Kim Wessel Vestli, Råholt
 13. Bjørn Einar Østensen, Råholt
 14. Mona Julsrud, Eidsvoll Verk
 15. Thor Egil Østengen, Eidsvoll Verk
 16. Hans Christian Wilberg, Eidsvoll
 17. Frida Martinsen Kristengård, Eidsvoll
 18. Dag Petter Helgesen, Eidsvoll
 19. Cato Strømberg, Eidsvoll
 20. Thorvald Tande Jr., Eidsvoll Verk
 21. Nina Kristengård, Eidsvoll
 22. Per Oscar Nybruget, Eidsvoll
 23. Grethe Holm, Eidsvoll
 24. Skule Robertsen, Eidsvoll
 25. Helge Blindheim, Eidsvoll
 26. Berit Moum, Eidsvoll
 27. Marianne Olsen Hansveen, Dal
 28. Gunn Mette Sanner, Eidsvoll