Stoppe utslippene, ikke utviklingen - Christoffer Nyborgs landsmøteinnlegg 2019

Ordførerkandidat Christoffer Nyborg.

- Men våre barns fremtid er avhengig av denne kloden, og klimaendringer og dets konsekvenser er reelle.

Kjære landsmøte,

Å få barn, er det største som har hendt meg. Men å få ta ansvar for deres og alles barns fremtid er enda større. Det er godt å vokse opp i Norge. Og med våre vedtak denne helgen for barn og barnefamilier vil det bli enda bedre.

Men våre barns fremtid er avhengig av denne kloden, og klimaendringer og dets konsekvenser er reelle. Derfor må vi handle for å redusere utslippene. Samtidig må vi innrette politikken slik at vi opprettholder enkeltindividers og næringslivet behov for mobilitet. For det er mennesker som kommer seg på jobb og et næringsliv som får jobben gjort som er grunnlaget for velferdssamfunnet som sikrer skolegang og helsetjenester til de samme barna vi ønsker en trygg fremtid.

Det er ikke bilen, båtene og flyene som er problemet, det er utslippene. Derfor må vi sette tydelige krav til utslippsreduksjoner i transportsektoren, opprettholde prinsippene om at forurenser betaler og prioritere fordeler til de som velger fossilfritt.

Til resolusjonen «Stoppe utslippene, ikke utviklingen» ber jeg derfor om støtte til å opprettholde elbilfordelene til minst 2021 og fortsette incentivene til å velge elbil i nytt avgiftssystem.