Årsmøte Eidsvoll Senior Høyre

Eidsvoll Senior Høyre inviterer til medlemsmøte / årsmøte. 

Stortingsrepresentant Tone W. Trøen vil foredra om fritt sykehjems valg,
statsbudsjettet og aktuelle politiske saker.

Etter Tones foredrag vil vi behandle årsmøtesakene.

Medlemmer som har saker de ønsker å ta opp på årsmøtet, bes sendt dette
inn snarest, senest 8.november på mail: h-johnse@online.no/tlf. 90 60 06 69.

Er det noen som ønsker årsmøtepapirer, ta kontakt på tlf eller mail så vil dere
få dette tilsendt. For øvrig blir papirene lagt frem på møtet.

Vel møtt til en interessant kveld.