Årsmøte

Innkalling til årsmøtet i Eidsvoll Høyre

Vi innkaller med dette til årsmøte i Eidsvoll Høyre, lørdag 4. November i Eidsvoll Rådhus , med følgende program.

Program
10:00 -12:00     Programdebatt
12:00 -12:45     Enkel lunsj
12:45 -15:00 Årsmøtet
16:00 Middag i Sundet
Vi hadde i fjor god erfaring med å diskutere aktuell politikk før årsmøtet. I år ønsker vi å ha en innledende programdebatt for kommunevalget 2019.
Det blir videre lagt opp til flere debatter i styret og på medlemsmøter det neste året. Men vi ønsker å begynne hele prosessen med å presentere styrets tanker og holde en vid debatt om hvilke saker vi trenger å  jobbe spesielt med. Dette blir en mulighet for alle medlemmer til å påvirke programmet tidlig i prosessen.

Det vil deretter serveres en enkel lunsj, før vi avholder årsmøtet og etter møtet
inviterer vi alle til å bli med å spise middag i Sundet. Lunsjen servers, middag i Sundet dekkes av den enkelte deltager.

Sakslisten for årsmøtet er som følger.

Saksliste :
1 Konstituering
2 Den politiske situasjonen
3 Styrets beretning
4 Rapport fra Eidsvoll Senior Høyre
5 Rapport fra kommunestyregruppen
6 Mål for kommende periode
7 Regnskap
8 Innkommende forslag
9 Valg

Resolusjoner og andre forslag til årsmøtet sendes til nyborgchristoffer@gmail.com
Frist for innsendelse settes til 25.10.17

Saksdokumenter vil sendes ut per e-post en uke før møtet. For ønske om å motta
saksdokumenter per post eller andre spørsmål kan styreleder, Christoffer Nyborg,
kontaktes på telefon 97176129.


Vell møtt!
Mvh.
Styret i Eidsvoll Høyre