Helgesamling

Vi reiser på helgesamling på en flott hytte i Osen. Dette er et arrangement hvor vi vil jobbe med veien videre mot kommunevalget. Sentrale elementer vil være programarbeid, oppsummering av finanskomiteens arbeid, budsjett, kampanje og hygge. Arrangementet er åpent for alle medlemmer. Påmelding og detaljert program kommer. Foreningen dekker opphold, mens mat og resie dekkes ved kostnadsdeling for alle deltakere.