Innkalling til årsmøtet

Vi innkaller ved dette til årsmøte i Eidsvoll Høyre og inviterer til budsjettseminar og foreningsmiddag.


Program
10:00 - 12:00  Budsjettseminar
12:00 - 12:45  Lunsj
12:45 - 15:00  Årsmøtet
16:00              Foreningsmiddag
 


Kjære alle sammen,
 
Vi innkaller ved dette til årsmøte i Eidsvoll Høyre og inviterer til budsjettseminar og foreningsmiddag.

Dagen starter med et budsjettseminar hvor kommunestyregruppen ønsker alle medlemmer velkommen til å delta i debatten om de endelige budsjettprioriteringene i Eidsvoll Høyres alternative kommunebudsjett. Vi fortsetter med lunsj før vi setter selve årsmøtet. Etter årsmøtet inviterer vi alle til å delta på en hyggelig foreningsmiddag hvor vi alle kan bli bedre kjent.
 
Styret har som ambisjon å legge til rette for politisk debatt i tillegg til å ha en hyggelig sosial sammenkomst, gjennomføre valg, lovendringer og andre årsmøtesaker. Derfor opfordrer vi også til å sende inn resolusjonsforslag dersom du ønsker å debattere Eidsvoll Høyres politikk på et bestemt område.

Sakslisten for årsmøtet er som følger:
  1. Konstituering
  2. Styrets beretning
  3. Rapport fra kommunestyregruppen
  4. Rapport fra Eidsvoll Senior Høyre
  5. Revidert regnskap
  6. Lovendringer
  7. Medlemskontingent
  8. Resolusjoner/innkomne forslag
  9. Valg 

Resolusjoner og andre forslag til årsmøtet sendes til christoffer@eidsvollhoyre.no. Frist for innsendelse settes til 24.10.16. Saksdokumenter med styrets og valgkomiteens innstillinger vil sendes ut per e-post i god tid før møtet.
 
Påmelding til måltider
Foreningen dekker lunsj for alle påmeldte, men alle må selv betale for foreningsmiddagen. Det er en kuvertpris på 350,- og det vil bli servert julemiddag med dessert og drikke. Medlemmer er velkomne til å ta med følge til middagen. For å kunne bestille riktig mengde lunsj og middag ber vi om en tilbakemelding fra alle som ønsker å delta på måltidene.

Påmelding til måltider sendes til christoffer@eidsvollhoyre.no.

Vi gleder oss til en spennende dag full av spennende lokalpolitikk og håper du vil delta på hele programmet.

Mvh.
Christoffer Nyborg
Leder, Eidsvoll Høyre