Muligheter i eldreomsorgen


Fremtidens eldre kjennetegnes av at de er en svært differensiert gruppe, med unike muligheter og behov. Mange med god helse, god personlig økonomi og høyt utdanningsnivå, men samtidig lever flere med kroniske lidelser, komplekse sykdomsmønstre og demens.

Eldre vil fremover være erfarne forbrukere av produkter, tjenester og teknologi. Hvilke krav setter det til kommunene? Hvordan skal vi sikre best mulig tjenester i fremtiden? Hva ønsker pasienter og pårørende, og hvilke gode eksempler har vi på tiltak som virker godt? Dette ønsker Eidsvoll Høyre å belyse i et åpent møte hvor vi setter eldreomsorg på dagsorden, med praktiske eksempler og historier.

Program
Slik fanger vi opp hjemmeboende eldre sine behov ved forebyggende hjemmebesøk
v/ Bente Merete Joten Skog (+ ergoterapeut), Ullensaker kommune

Fakta på «matbordet» - hva betyr mat og ernæring i eldreomsorgen
v/ Tone Winnem, institusjonskokk i Hurdal kommune

Pårørende som partnere i eldreomsorgen
v/ Anita Vatland, leder for Pårørendeaksjonen

Slik knuste vi sykefraværet og kom på Norgestoppen i høyt arbeidsnærvær
v/ Gunn Langseth, tidl. Institusjonsleder Sørum kommune

På sykkeltur langs gamle stier – omsorgsteknologi for demenspasienter i bruk ved Pålsejordet i Eidsvoll
v/ Jon Ingar Kjenes i MotiTech

Kvalitet og kompetanse i norsk eldreomsorg – hvordan bygge
gode team og tjenester med høy kvalitet i kommunene?

v/ Statssekretær Lisbeth Normann, Helse- og omsorgsdepartementet
 

Vi byr på kaffe og noe å bite i underveis i møtet, og håper du møter opp for å få nye ideer til bedre løsninger i eldreomsorgen. 

Møtet passer for alle! Om du er pårørende, ansatt i  helsetjenesten, politisk engasjert eller bare interessert i norsk eldreomsorg. 

Velkommen til en mulighetskveld!