Programmøte: Helse

Medlemsmøte med diskusjon om Eidsvoll Høyres helsepolitikk til kommunevalget 2019. Styret forbereder et diskusjonsgrunnlag og på møte det blir mulighet for alle medlemmer å komme med sine ideer og synspunkt i en hyggelig setting.