Programmøte: En god oppvekst

Vi har gjennom vinteren videreutviklet og foredlet den politiske rammen for programmet, som vi selvsagt og fortløpende tar opp til drøfting med dere som medlemmer i fire medlemsmøter nå i 2018, ref. det godt besøkte første medlemsmøtet 5. mars. 

Denne gang inviterer vi således til nytt Medlemsmøte i Eidsvoll Høyre med temaområde 2 - «En god oppvekst» i Rådhuset torsdag 26. april kl. 19.00

Denne gang har vi ikke besøk fra partiet sentralt, men vi har lagt opp til et møte der vi presenterer og deretter drøfter ulike sentrale temaområder som angår og kan sikre nettopp «en god oppvekst».

Vi får korte innledninger på disse områdene:
Tone C. Danielsdatter tar for seg undersøkelsen «Ungdata» - Maren Winnem tar for seg «Barnefattigdom» – Christoffer Nyborg temaet «Uteområder og fellesarealer» - Hans Hagene temaet «Demografi/fremtid» og Stian Frank temaet «Skoler, kulturbygg og multifunksjonell bruk».

Så kjære medlemmer, vel møtt i rådhuset torsdag 26. april kl. 19.00! Vi håper så mange som mulig av dere kan komme og bidra til at vårt valgprogram blir best mulig! Og at vi slik kan presentere og tilby «En god oppvekst» for alle de som skal vokse opp i Eidsvoll!