Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

Kvalitet i barnehage, skole og omsorg

Skolene i kommunen skal gi elevene kompetanse og ferdigheter som forbereder dem til videre studier og arbeidsliv. Skolene skal være kjennetegnet av kvalitet, trygghet og trivsel. Enebakk Høyre har null toleranse for mobbing og arbeider aktivt for å ta tak i mobbeproblematikken bl.a. gjennom «Se meg - Bry deg».

Næringsliv og gründerskap

Enebakk Høyre vil legge til rette for sterkere og fremtidsrettet næringsliv i kommunen. Areal blir et knapphetsgode i årene som kommer, men i Enebakk har vi god plass til små, mellomstore og store bedrifter. Videreutvikling av landbruket og bygdenæringer er viktig for Enebakk Høyre.

Ta vare på miljøet og være en grønn kommune

Kommunens klima- og energiplan skal følges opp og vi skal ta vår del av ansvaret for å nå våre nasjonale klimamål. Enebakk skal være en foregangskommune innen miljøarbeid og legge til rette for at kommunens innbyggere kan benytte seg av miljøvennlige løsninger.

Marius Winger - Gruppeleder, Enebakk

Marius Winger

Gruppeleder, Enebakk

Kontakt

Enebakk Høyre

Sveinung Holm

Leder
Telefon 90587022

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Våre folk