Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Vi vil skape et kunnskapsrikt Fredrikstad. Vi vil skape et attraktivt Fredrikstad.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Standard i skolen

For å forberede våre barn på̊ framtidens utfordringer må skolen videreutvikles og holde høy standard. Vi vil satse enda mer på skolen som en av våre prioriterte kjerneoppgaver.

Forvaltning av arealer

Utbygging og disponering av arealer i Fredrikstad må forvaltes på en god og langsiktig måte, samtidig som vi opprettholder en variert boligmasse. Dette med grønne lunger og tidsriktig infrastruktur.

Aktiv næringspolitikk

Høyre vil føre en næringspolitikk hvor vi ønsker å legge til rette for et lokalt næringsliv som skaper nye og trygge arbeidsplasser. Videre vil vi skape forutsigbarhet og aktivt jobbe for offentlige og private arbeidsplasser i Fredrikstad.

Verdig omsorg

Høyre er opptatt av at alle som trenger det skal få best mulig helse og omsorgstilbud.

Truls Velgaard - Gruppeleder, Fredrikstad

Truls Velgaard

Gruppeleder, Fredrikstad

Kontakt

Fredrikstad Høyre

Eivind André Leister

Leder
Telefon 90680193

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Send oss en e-post

Våre folk