Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Hol Høyre vil sørge for å ta vare på den viktigste råvaren vi har, naturen, for å trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye gjennom bærekraftig bruk av våre fantastiske nasjonalparker og naturverdiene rundt oss.

Se vår politikk

Aktuelt

Standard listebilde
Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Reiseliv

Hol Høyre vil styrke reiselivsnæringen i hele kommunen ved å stimulere våre ungdommer til å søke utdanning relatert til det utvidede reiselivsbegrepet.

Landbruk og frilufsliv

Videreutvikling av landbruket er sentralt for å sikre kulturlandskapet, stimulere bosetting og for å øke lokal matproduksjon. Aktivt fjellandbruk og stort innslag av beitedyr i utmark forhindrer gjengroing og skaper trivsel.

Kultur og idrett

Hol Høyre vil være en forutsigbar partner for lag og frivillige organisasjoner.

Helse og omsorg

En aktiv befolkning er det beste utgangspunkt for god folkehelse. Det vil i framtiden bli viktig at flere eldre kan bo lengre i eget hjem. Hol kommune har kompetente medarbeidere i helse- og omsorgssektoren.

Kontakt

Hol Høyre

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft

Leder
Telefon 90740694

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Våre folk