Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Kongsberg er i vekst og prognoser viser at innbyggertallet kan bli 40 000 i 2040. Kommunen er vertskap for verdensledende teknologiindustri som krever kommunens tilrettelegging og tjenester.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Næringsliv

Høyre vil at kommunen skal være en god vert for næringslivet. Næringslivet skal ha mulighet for vekst i hele kommunen. Teknologiindustrien skal gis vilkår slik at den fortsetter å utvikle seg på Kongsberg.

Byutvikling og kommunens attraktivitet

Høyre vil at Kongsberg skal utvikles til et attraktivt og moderne regionsenter. Kongsberg skal ha et levende sentrum samlet rundt en sammenhengende elvepromenade på begge sider av Lågen.

Lokalmiljøet

Høyre vil kontinuerlig utvikle kommunen som et attraktivt sted å bo, lære, oppleve og arbeide.

Skole

Høyre vil at Kongsbergskolen skal utvikle barnas talent og sikre dem et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og senere full deltagelse i samfunns- og arbeidsliv.

Helge Evju - Gruppeleder, Kongsberg

Helge Evju

Gruppeleder, Kongsberg

Kontakt

Kongsberg Høyre

Line Spiten

Leder
Telefon 98618990

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Send oss en e-post

Våre folk