Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Lunner Kommune skal være i forkant av den utviklingen vi ønsker og venter

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

Økonomi

Lunner skal styres etter prinsipper som muliggjør vekst og gir sunn økonomi. Dette er en forutsetning for å kunne redusere i eiendomsskatten.

Barn og unge

Lunner skal ha trygge oppvekstvilkår og en skole som gir muligheter for alle.

Omsorg

Lunner skal tilby omsorgstjenester som gir livskvalitet og utvikling, og som er tilpasset hver enkelt brukers livssituasjon.

Friville lag og foreninger

Et levende kulturliv og en aktiv frivillighet er en forutsetning for et godt samfunn og en god oppvekst. Lunner skal ha et bredt tilbud av aktiviteter, spesielt for barn og unge.

Line Jorung - Gruppeleder, Lunner

Line Jorung

Gruppeleder, Lunner

Kontakt

Lunner Høyre

Kai Roar Dahl

Leder
Telefon 98250902

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Våre folk