Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Standard listebilde
Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Nittedalsskolen – kompetanse i fokus

Nittedalsskolen skal videreutvikles til å bli en av Norges beste skoler. Elevene skal møte en skole som gir dem muligheten til å oppnå sitt potensiale, og som gir dem forutsetninger for å lykkes som voksne. Samtidig skal skolene stille krav til at elevene respekterer hverandre, lærere og ordensregler slik at alle får et best mulig læringsmiljø.

Et skapende og konkurransedyktig næringsliv

Næringslivet skal møte en moderne og effektiv kommune som gjør det enkelt å drive næringsvirksomhet, enten bedriften er nystartet eller etablert. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver og en næringsvennlig tilrettelegger.

Gode samferdselsløsninger – til det beste for alle

Nittedal Høyre vil videreutvikle og fornye dagens kollektivløsninger for hele bygda. Nittedal er en langstrakt bygd med behov for gode samferdselsløsninger. Vi må ha god kontakt med Fylkeskommunen, Ruter, NSB og jernbaneverket for å få til dette.

Jan Stefan Holme - Gruppeleder, Nittedal

Jan Stefan Holme

Gruppeleder, Nittedal

Kontakt

Nittedal Høyre

Torbjørn Seljevoll

Leder
Telefon 90765928

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Send oss en e-post

Våre folk