Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Standard i skolen

For å forberede våre barn på framtidens utfordringer, både i arbeids- og samfunnsliv, må skolen videreutvikles og holde høy standard.

Miljø- og klimautfordringer

Miljø- og klimautfordringene gjør at vi må redusere bruken av fossilt brensel lokalt, og legge til rette for at hver enkelt av oss kan redusere belastningen på vår felles klode.

Forvaltning av arealer

De knappe arealene i Oppegård må forvaltes på en god og langsiktig måte, samtidig som vi opprettholder en variert boligmasse, med grønne lunger i boligområdene.

Vekst og trygghet

Nærheten til en raskt voksende hovedstad er en positiv ressurs når det gjelder arbeidsmarked og et variert kulturtilbud. Men samtidig gir dette utfordringer med å skape trygge nærmiljøer med minst mulig kriminalitet og rusproblemer.

Anne Kristine Linnestad - Gruppeleder, Nordre Follo

Anne Kristine Linnestad

Gruppeleder, Nordre Follo

Kontakt

Nordre Follo Høyre

Kristian Forslund

Leder
Telefon 98061331

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Kalender

19 nov

Årsmøte 2020

Sted: tba
Dato: 19. nov 2020
Tid: 19:00
  • Senior
Se hele kalenderen

Våre folk