Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Enkeltmenneskers innsats i hverdagen, som yrkesaktive, som familiemedlemmer og som aktive samfunnsdeltakere, har bidratt til å forme et samfunn i Norge som er et av verdens beste å bo i. Rælingen Høyre vil føre en politikk som gir ett bærekraftig samfunn med muligheter for alle.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

Et levende kultur- og fritidstilbud til alle

Et mangfoldig kulturliv handler om kreativitet og opplevelse og henvender seg til alle aldersgrupper, på tvers av identitet og tilhørighet. Nærmiljø og kommune er avhengig av gode betingelser for kulturliv, og Rælingen Høyre vil sikre frivillige lag og foreninger vekst- og utviklingsmuligheter for å oppnå dette.

Helse og omsorg – kvalitet og valgfrihet

Økt levealder kombinert med befolkningsøkning gjør at flere trenger bistand, omsorg og helseframmende tiltak. Nye brukergrupper stiller krav til nye arbeidsformer, endret kompetanse og vekst i tjenestetilbudet.

En aktiv miljø- og samferdselspolitikk

Rælingen Høyres mål er å overlate naturen i minst like god stand til neste generasjon slik at de kan ha like stor glede og nytte av naturen som vi som lever i dag. Naturopplevelse og friluftsliv utgjør viktige kilder det gode liv for menneskene og er svært viktig i det forebyggende folkehelsearbeidet.

Gro Mette Langdalen - Gruppeleder, Rælingen

Gro Mette Langdalen

Gruppeleder, Rælingen

Kontakt

Rælingen Høyre

Per Jarle Kristiansen

Leder
Telefon 97006186

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Våre folk