Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Trygghet inn i fremtiden

Ja til det gode liv i Vestby - med trygghet inn i fremtiden. Vestby Høyre skal arbeide aktivt for et Vestby skal bli en kommune hvor det er trygt, godt og trivelig å vokse opp, gå på skole, bo, arbeide og tilbringe sine eldre dager.

Kommunal eiendomsskatt

Nei til kommunal eiendomsskatt på boliger. Vestby Høyre ser på eiendomsskatt som den mest urettferdige og usosiale skattelegging som finnes i dag, og vil gå i mot at kommunenes innbyggere skal bli belastet med en slik ekstraskatt.

Fortetning av eksisterende tettsteder

Ja til å tilpasse boligbygging gjennom fortetning av allerede eksisterende tettsteder. Vestby Høyre fortsetter å jobbe for at kommunen skal ha en forsvarlig og bærekraftig utbygging. Det er viktig at kommunen er i stand til å gi et godt tilbud til dem som allerede bor her, men også til dem som flytter hit.

Pål Engeseth - Gruppeleder, Vestby

Pål Engeseth

Gruppeleder, Vestby

Kontakt

Vestby Høyre

Jens Oddvar Trondsen

Leder
Telefon 41686553

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Våre folk