Politikk

Volda Høgre vil at du som innbyggar skal bu i ei kommune som er på lag med deg. 

Vi vil alltid lytte til deg som innbyggar for å forstå kva for behov og ønske du har. 

Alle innbyggarar og alle delar av kommunen er like viktige for Volda Høgre. 

I godt samarbeid med administrasjonen og alle tenesteområda i kommunen får vi gitt moglegheiter for alle.

Volda Høgre tilbyr deg stødig styring av kommunen og gradvise forbetringar.