Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Åpne Høyre er utviklingsarena og talerør for skeiv blå politikk. Åpne Høyre er et fast utvalg nedsatt av Høyres sentralstyre for å gi politiske innspill og forslag fremover, samt å synliggjøre partiets historie på området. Vi har tett samarbeid med Høyres folkevalgte og tillitsvalgte, og bidrar til å markere Høyre på relevante arenaer og pride-festivaler.

Se vår politikk

Aktuelt

Vegard Rødseth Tokheim
Kai Olav Fredriksen og Linda Walbeck Olsen i Agder Åpne Høyre
Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Åpne Høyre

kjemper for retten til å være annerledes, og mener et liberalkonservativt syn best sikrer enkeltmennesket retten til å være det.

Åpne Høyre

jobber mot diskriminering og vold i familier og på gater, hatefulle ytringer, hatkriminalitet, hets i skolegårder og på andre arenaer må bekjempes slik at LHBTIQ-personers levekår bedres.

Åpne Høyre

tar opp LHBTIQ-saker sammen med Høyres lokalforeninger og bidrar med skeiv blå lokalpolitikk: Fordi LHBTIQere skal møtes ryddig og ordentlig i hele landet, uansett bosted.

Åpne Høyre

jobber sammen med søsterorganisasjoner i Europa for å fremme LHBTIQ-saker på Europeisk nivå og motarbeide diskriminering og trakassering i Europa.

Kontakt

Åpne Høyre

Helge Ytterøy L'Orange

Leder
Telefon 90277255

Våre folk