Vår visjon

Åpne Høyre er utviklingsarena og talerør for skeiv blå politikk. Åpne Høyre er et fast utvalg nedsatt av Høyres sentralstyre for å gi politiske innspill og forslag fremover, samt å synliggjøre partiets historie på området. Vi har tett samarbeid med Høyres folkevalgte og tillitsvalgte, og bidrar til å markere Høyre på relevante arenaer og pride-festivaler.

Våre hovedsaker

Åpne Høyre

kjemper for retten til å være annerledes, og mener et liberalkonservativt syn best sikrer enkeltmennesket retten til å være det.

Åpne Høyre

jobber mot diskriminering og vold i familier og på gater, hatefulle ytringer, hatkriminalitet, hets i skolegårder og på andre arenaer må bekjempes slik at LHBTIQ-personers levekår bedres.

Åpne Høyre

tar opp LHBTIQ-saker sammen med Høyres lokalforeninger og bidrar med skeiv blå lokalpolitikk: Fordi LHBTIQere skal møtes ryddig og ordentlig i hele landet, uansett bosted.

Åpne Høyre

jobber sammen med søsterorganisasjoner i Europa for å fremme LHBTIQ-saker på Europeisk nivå og motarbeide diskriminering og trakassering i Europa.

Se vår politikk

Åpne

Kontakt

Helge Ytterøy L'Orange
Leder
Telefon: 90277255

Aktuelt

Åpne Høyre støtter eggdonasjon

Åpne Høyre ønsker at eggdonasjon skal tillates i Norge: — Vi vil gå sammen med øvrige deler av organisasjonen som ønsker å tillate...

Blå-grønn regnbueeffekt

Onsdag 17. januar ble regjeringen utvidet. Med utvidelsen fikk vi en ny regjeringsplattform som legger grunnlaget for politikken Norge...