Vår visjon

Åpne Høyre er utviklingsarena og talerør for skeiv blå politikk. Åpne Høyre er et fast utvalg nedsatt av Høyres sentralstyre for å gi politiske innspill og forslag fremover, samt å synliggjøre partiets historie på området. Vi har tett samarbeid med Høyres folkevalgte og tillitsvalgte, og bidrar til å markere Høyre på relevante arenaer og pride-festivaler.

Våre hovedsaker

Åpne Høyre

kjemper for retten til å være annerledes, og mener et liberalkonservativt syn best sikrer enkeltmennesket retten til å være det.

Åpne Høyre

jobber mot diskriminering og vold i familier og på gater, hatefulle ytringer, hatkriminalitet, hets i skolegårder og på andre arenaer må bekjempes slik at LHBTIQ-personers levekår bedres.

Åpne Høyre

tar opp LHBTIQ-saker sammen med Høyres lokalforeninger og bidrar med skeiv blå lokalpolitikk: Fordi LHBTIQere skal møtes ryddig og ordentlig i hele landet, uansett bosted.

Åpne Høyre

jobber sammen med søsterorganisasjoner i Europa for å fremme LHBTIQ-saker på Europeisk nivå og motarbeide diskriminering og trakassering i Europa.

Se vår politikk

Åpne Høyre

Kontakt

Helge Ytterøy L'Orange
Leder
Telefon: 90277255

Aktuelt

Åpne Høyres styre for perioden 2018-2020

Nytt styre for Åpne Høyre

Høyres sentralstyre oppnevnte i helgen Åpne Høyre-styret for perioden 2018-2020. Helge Ytterøy L’orange fikk fornyet tillit som leder...