Medlemstilbud høsten 2020 - Agder Høyre

Som fylkesforening vil Agder Høyre legge til rette for trygg og sikker medlemsaktivitet som ivaretar smittevern, men også skaper engasjement og politikkutvikling.

Agder Høyre har startet for fullt med vårt politiske og organisatoriske arbeid. Tiden fremover er litt usikkert med tanke på covid-19 situasjonen, men vi planlegger å avholde både møter i arbeidsutvalget, fylkesstyret og andre regionale møter. Vi må alle bare huske å holde avstand, vaske hendene grundig og ta hensyn.

Viktige datoer for høsten 2020

I tillegg til aktiviteter under, avholdes både gruppemøter, medlemsmøter og andre tilbud i alle våre lokallag. Ta kontakt med din lokalforening eller søk opp deres Facebookside for mer informasjon.


Uke 36-37

Lokalforeninger inviterer til medlemsmøter med prøvenominasjon for å prioritere liste over valgvillige kandidater, og valg av delegater til Agder Høyres Nominasjonsmøter 21. november. 

Uke 36 37
Agder Høyre sender ut elektronisk urnominasjon (Questback) til betalende medlemmer som har stemmerett ved Stortingsvalg 2021.

5. september
Medlemmer, folkevalgte og tillitsvalgte deltar på en spennende og lærerik regional kommunalkonferanse i Kristiansand fra kl. 10:00 til 17:00 - MELD DEG PÅ HER

11. september
Høyres Landsmøte (dagsmøte p.g.a. Covid-19). Fylkessekretæren holder landsmøtedelegater informert om prosesser og detaljer. Følg med i presse og våre sosiale medier for informasjon om aktivitet denne dagen.

14. - 20. september
Høyre har annonsert en prøvevalgkamp som markering for ett år igjen til valgdagen. Aktuelle kampanjer og aktiviteter blir annonsert i forkant fra Høyre.

Oktober - november
Alle medlemmer inviteres til regionale innspillsmøter i forbindelse med 1. utkast til Høyres Stortingsvalgprogram 2021-2025.

21. november
Agder Høyres Fylkesstyremøte. Egen invitasjon med saksliste sendes ut til fylkesstyrets medlemmer. Sted: Thon Hotell Norge

21. november
Agder Høyres Nominasjonsmøter avholdes på Thon Hotell Norge i Kristiansand.

Oktober - november
Våre lokalforeninger avholder årsmøter innen utgangen av november. Alle betalende medlemmer har møte, tale og stemmerett. Ta kontakt med din lokalforening om du lurer på hvor og når årsmøtet avholdes. Følg også med på lokalforeningens Facebookside for mer informasjon. 

Vil du være med å påvirke Agder Høyres Stortingsvalgliste 2021-2025?

Agder Høyre stiller med to stortingsvalglister 2021 - 2025, en liste for hvert stortingsvalgdistrikt i Agder, totalt 10 kandidater for Aust-Agder valgdistrikt og 12 kandidater for Vest-Agder valgdistrikt.

Alfabetisk navneliste over valgvillige kandidater sendes ut til lokalforeningene i uke 36-37. Foreningen skal invitere alle medlemmer til prøvenominasjonsmøte hvor man blir enig om foreningens prioriterte liste over valgvillige kandidater og delegater til Nominasjonsmøtet.

Alle betalende medlemmer i Agder, samt betalende Unge Høyre medlemmer som har stemmerett ved valget, får anledning til å prioritere de valgvillige kandidatene via Questback i en rådgivende urnominasjon i uke 36-37.

Endelig prioritert liste, nominasjonskomiteens innstilling, offentliggjøres og legges ut på Agder Høyres nettside og i sosiale medier i uke 43.

Agder Høyres Nominasjonsmøte avholdes lørdag 21. november kl. 14.00 - 18.00 på Thon Hotel Norge i Kristiansand. Innkalling sendes ut 4 uker før møtet. Nominasjonsmøtet deles i to deler som foretar valg av to stortingsvalglister, en for hvert valgdistrikt. Stemmerett har de valgte delegater fra foreningene som tilhører de respektive valgdistriktene.

Les mer om nominasjonsprosessen her.

Bli med i arbeidet med Høyres stortingsvalgprogram

Høyres nasjonale programkomite vil i september sende ut et 1. utkast til Stortingsvalgprogram 2021-2025. I løpet av høsten vil vi tilby deg som medlem mulighet til å påvirke Høyres politikk ved å delta i arbeidet med dette stortingsvalgprogrammet.

I månedsskiftet august/september vil du derfor motta et nyhetsbrev med tid og sted for regionale innspillsmøter rundt i Agder. Alle er velkommen, håper du vil delta her.

Videre er du velkommen til årsmøte i din lokalforening. Årsmøter avholdes normalt innen utgangen av desember. Her kan man ta til orde for endringsforslag til det utsendte programutkastet. Disse forslagene gjennomgåes av en programkomite, og forslagene behandles videre av Agder Høyres fylkesårsmøte 5. - 6. februar 2021, som vedtar hvilke endringsforslag som skal sendes til Høyres landsmøte 2021.

Les mer om programarbeidet her.


Har du spørsmål om deltakelse på medlemstilbud eller vil bli medlem i partiet? Ta kontakt med oss på agder@hoyre.no.