Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Arendal skal være en kommune med suksessrike og miljøfokuserte bedrifter og offentlige etater der innbyggerne trives på arbeid, skole og fritid!

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

Kvalitet - økonomi & styring

Det er et mål for Høyre at den kommunale økonomien er så god at den gir rom for videre vekst og utvikling og innbyggerne kan føle seg trygge på at de får de tjenestene de har behov for.

Frivillighet, kultur & idrett

Med Høyre i posisjon skal det rike og flerfoldige kultur og idrettstilbudet videreutvikles og styrkes i samarbeid med idretten, kulturlivet og det frivillige Arendal.

Skole, SFO og barnehage

Med Høyre i posisjon skal kommunen ha en tett og målrettet oppfølging og styrking av skolene. Alle elever som går ut av 10. klasse skal ha faglige forutsetninger for å kunne fullføre videregående opplæring. Arendalsskolen skal utvikles og styrkes med mål om å ligge over nasjonalt nivå på nasjonale prøver og avgangskarakterer.

Miljø og klima

Arendal Høyre vil bidra til en offensiv miljø- og klimapolitikk. Arendal er etablert som en viktig miljøkommune i Norge, og vi vil videreføre og utvikle Arendal som en ledene miljøby.

Geir Fredrik Sissener - Gruppeleder, Arendal

Geir Fredrik Sissener

Gruppeleder, Arendal

Kontakt

Arendal Høyre

Peder Syrdalen

Leder
Telefon 91604848

Jannecke Beyer Guttormsen

Fylkessekretær
Telefon 97502012

Send oss en e-post

Våre folk