Høyre mest frem i Arendal!

Høyre går mest frem, med en vekst på hele 4,5%-poeng

På en meningsmåling tatt opp av Respons Analyse i Arendal opplever Høyre den største veksten av alle. Høyre øker fra valget i 2015 med hele 4,8%-poeng. Dette tyder godt for å få til et skifte i Arendal. 

Her er hele målingen: 

PARTIBAROMETER FOR ARENDAL

JUNI 2019

 

Parti

Kommune-styrevalget 2015

Respons juni 2019

Rødt

0.9

1.5

SV

3.8

6.2

MDG

3.6

3.9

Ap

37.8

30.8

Sp

3.2

7.9

Venstre

5.5

3.1

KrF

7.9

4.0

Høyre

18.4

23.2

Frp

15.0

10.7

Pensjonist-partiet

3.0

1.3

Hove-lista

-

4.4

Andre

0.5

3.0


 

*) Gruppen Andre omfatter 0.8 til Folkeaksjonen mot bompenger, 0.8 til Partiet De Kristne, 0.8 til Piratpartiet, 0.4 til Alliansen og 0.2 til Helsepartiet.

 

 

Barometeret er basert på 602 intervjuer. 67 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført i perioden 27. mai – 6. juni 2019 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2017. 

 

Følgende spørsmål ble stilt: ‘Dersom det var kommunestyrevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?’ og ‘Stemte du ved stortingsvalget i 2017?  I så fall, hvilket parti stemte du på da?’ Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2.5 og 4 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.