Nominasjonskomiteen trenger innspill på navn!

Arendal Høyres nominasjonskomité har startet sitt arbeide og ønsker forslag fra medlemmene på kandidater dere ønsker skal representere Høyre i kommunestyret neste periode.


Svarfrist for å sende inn forslag på kandidater er satt til 02.04.18.

Alle som blir foreslått, vil bli forespurt av nominasjonskomitéen om de er villige til å stå på listen.

 

Forslag på kandidater sendes til undertegnede på camillauweierholt@gmail.com

Nominasjonskomiteen består av:

Leder:              Peder Syrdalen
Nestleder:        Anne Marie Beyer-Larsen
Medlem:          Camilla Unger Weierholt
                        Cecilie Larsen
                        John-Are Tharaldsen 
Unge Høyre:   Birk Emanuel Fjelltun 
Senior Høyre: Rolf Larsen


Til informasjon vil nominasjonsmøtet avholdes onsdag 28/11- 18.


På vegne av Nominasjonskomiteen

Sekretær: Camilla Unger Weierholt