Årsmøte og nominasjon 2018

Se egen invitasjon til medlemmer. Kontakt lokalforeningsleder for mer informasjon.