Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Mennesker som vil hverandre vel

”Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.”

Se vår politikk

Aktuelt

Standard listebilde
Monica Mæland foran uniformerte politifolk.

Lokalsamfunnet

Lindesnes Høyre ønsker å legge til rette for en videreutvikling av kommunens viktigste sentra med tanke på etablering av attraktive bo- og oppvekstmiljøer.

Høyre er partiet som setter enkeltmennesket i sentrum

Helse og omsorg

Helsetjenestene i Lindesnes skal preges av kvalitet, kompetanse og trygghet. Forebygging og tidlig innsats skal pregemåten vi arbeider på.

Behandlingsapparatet skal bygges rundt pasienten. Vi skal til enhver tid sikre innbyggerne rett til nødvendig og riktig hjelp

Skole, barnehage og fritid

Alle barn og unge i Lindesnes kommune skal få et trygt og godt møte med barnehage og skole. Skolene og barnehagene i Lindesnes skal ha kvalifisert personell.

Høyre vil legge til rette for at ansatte i barnehage og skole skal få den nødvendige etter- og videreutdanning de trenger

Næringsliv – lokal verdiskaping

Lindesnes Høyre vil arbeide for å trygge arbeidsplassene vi har, og legge til rette for å skape nye.

Vi vil oppmuntre entreprenørskap og gründere, og sikre at bedriftene våre får mulighet til å vokse.

Janne Fardal Kristoffersen - Gruppeleder, Lindesnes

Janne Fardal Kristoffersen

Gruppeleder, Lindesnes

Kontakt

Lindesnes Høyre

Erik Hillesund

Leder
Telefon 91148317

Jannecke Beyer Guttormsen

Fylkessekretær
Telefon 97502012

Våre folk