Akershus Høyres nominasjonsprosess for Stortingsvalget 2025

Arbeidet med å finne 26 kandidater til Akershus Høyres stortingsvalgliste 2025 – 2029 har startet! Akershus Høyres nominasjonskomite ble nedsatt av fylkesstyret 5. mars 2024. Her kan du lese mer om vår prosess og arbeidet fremover.

Akershus Høyres Nominasjonsmøte avholdes 21. november 2024 på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Innkalling sendes ut til foreningenes valgte delegater senest 4 uker før møtet.

Nominasjonskomiteen oppfordrer foreningene, medlemmene og velgere å komme med forslag til kandidater. Komiteen innkaller aktuelle kandidater til intervju med vekt på kandidatrollen, kartlegging av opplæringsbehov og andre forhold som kan være relevant å vite. Alle innstilte kandidater skal signere forpliktende kandidatavtale.

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, kontakt:

  • Nominasjonskomiteens leder Bente Krystad Heiersjø, 916 07 453
  • Fylkessekretær Dag-Egil Bull Sletholt, 909 69 511

Akershus Høyres nominasjonskomité består av:

  • Bente Krystad Heiersjø, Frogn – leder
  • Monica Therese Vee Bratlie, Asker – nestleder
  • Haakon Christopher Sandven, Bærum
  • Kjartan Berland, Lillestrøm
  • Stian Frank, Eidsvoll
  • Sivert August Wahlgren Leirbakk, Unge Høyre
  • Harald  Osmundsen, Senior Høyre

Overordnet datoplan for nominasjonsprosessen:

HendelseFrist/periode
Oppnevning av nominasjonskomiteen
Nominasjonskomiteene ble oppnevnt av Akershus Høyres fylkesstyre i møte 5. mars 2024.  
5. mars 2024
Varsel til kommuneforeningene og medlemmer
Foreningens medlemmer og alle andre oppfordres til å foreslå navn på personer/kandidater for nominasjonskomiteen. Sekretariatet sørger for å sende ut slik informasjon til alle medlemmer og foreninger, samt opplyse om datoplanen.  
Mars 2024
Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives
Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives for å avklare skriftlig om de ønsker å være kandidat.  
1. mai 2024
Frist for sittende representanter og vararepresentanter til å svare
– på om de ønsker å stille seg til disposisjon for nominasjon til stortingsvalget i 2025. Svarene legges ut på Akershus Høyres hjemmeside.  
16. juni 2024
Frist for å fremme forslag på navn til nominasjonskomiteen
Alle medlemmer er tidligere informert om fristen, og komiteen arbeider selv aktivt for å innhente aktuelle navn.  
25. august 2024
Nominasjonskomiteen presenterer en alfabetisk liste
– over aktuelle/foreslåtte kandidater. Listene legges ut på Akershus Høyres hjemmesider, samt sendes til alle foreningene som grunnlag for prøvenominasjonen.  
2. september 2024
Prøvenominasjon gjennomføres i kommuneforeningene Prøvenominasjon gjennomføres på bakgrunn av den alfabetiske listen fra nominasjonskomiteen. Kommuneforeningene bør i god tid (senest 3 uker) innkalle alle medlemmene til medlemsmøtet. Dette medlemsmøtet i foreningene skal både gjennomføre prøvenominasjon og velge utsendinger til nominasjonsmøtet. For å ha stemmerett på medlemsmøtet må man ha vært medlem i Høyre i minst 4 uker og betalt kontingent før møtestart, samt ha stemmerett i den aktuelle kommunen ved det kommende valget.16.-27. september (uke 38 og 39, som er uken før høstferien).
Rådgivende avstemning blant fylkespartiets betalende medlemmer
– samt de av Unge Høyres betalende medlemmer som har stemmerett ved det valget det skal nomineres til. Sekretariatet vil legge til rette for å gjennomføre «uravstemningen» slik at alle medlemmer gis anledning til å stemme på sine kandidater. Medlemslistene som danner grunnlag for den rådgivende avstemningen tas ut den 10. september. For å kunne delta i uravstemningen må man ha vært medlem i minst 4 uker og betalt kontingent før den 9. september.  
16.-27. september (uke 38 og 39).
Frist for innkalling til nominasjonsmøtet
Delegatene skal tilskrives med informasjon om møtested, tid, dagsorden og forretningsorden minst 4 uker før nominasjonsmøtet. Informasjon om dette legges også ut på fylkespartiets hjemmesider.  
24. oktober 2024
Frist for offentliggjøring av nominasjonskomiteens innstilling Nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres og sendes delegatene senest 14 dager før nominasjonsmøtet.  7. november 2024
Nominasjonsmøtet
Nominasjonsmøtet avholdes torsdag 21. november 2024.  
21. november 2024