NATO har trygget freden i Europa i 75 år

NATO ble opprettet på ruinhaugene av et krigsherjet Europa etter 2. verdenskrig. Et kontinent på randen av å ødelegge seg selv. Kommunismens fremmarsj i Europa anført av Russland skremte Vesten. Tolv europeiske land dannet i 1949 en felles forsvarsallianse, og Norge var med fra starten.

NATO opplevde nærmest en «identitetskrise» etter kommunismens politiske konkursbo på begynnelsen av 1990-tallet. Troen på et Russland som skulle utvikle seg som et liberalt demokrati slo grundig feil. Nå er NATO er tilbake til kjerneoppdraget, nemlig forsvar av eget territorium.

Igjen er Europa herjet av krig. NATOs mål om å garantere medlemslandene frihet og sikkerhet med politiske og militære midler har fått fornyet betydning. Russlands invasjon og hensynsløse krigføringen i Ukraina har tømret NATO-landene sammen og forsterket samholdet i alliansen. Finland og Sverige har søkt NATOs kollektive beskyttelse som en direkte konsekvens av Putins stormannsgalskap terrorisering av broderfolket i Ukraina. Russland har som ventet uttrykt misnøye med Sverige og Finlands inntreden i NATO, på samme måte som Russland til alle tider har markert misnøye med alliert aktivitet i Norge og vårt medlemskap i NATO. Russlands selvforståelse om at landet har vetorett i nabolandenes utenriks- og sikkerhetspolitikk, ser vi nå de mest brutale resultater av i Ukraina.

Den russiske invasjonen i Ukraina viser hvor utsatt et naboland til stormakten Russland er, uten nære allierte. Det er hovedårsaken til at NATO i dag består av 32 medlemsland. Russland er farlig og uforutsigbart. Russland er ikke som oss og ønsker ikke å være som oss. Russlands brutalitet og forakt for internasjonal rettsorden har sendt sjokkbølger gjennom Europa. Russland er ikke endret, men krigen i Russland har vist Kremls sanne ansikt. Derfor er NATO i dag minst like viktig for Europas sikkerhet som for 75 år da Atlanterhavstraktaten ble undertegnet. NATO er verdens mest vellykkede forsvarsallianse og alliansen betydning for Europas sikkerhet de siste 75 årene, kan ikke overvurderes.

Russland har vært i politisk krig med Vesten de siste 10-15 årene. Virkemidler under terskelen for krig tas i bruk for å svekke samholdet i NATO-landene og mellom landene. Dette er trusler som NATO i begrenset grad er skodd for å håndtere, og som i verste fall kan underminere samholdet alliansen.

Vi kan ikke forsvare Norge alene. Forsterkning fra allierte er avgjørende for vår sikkerhet. Alliansefrihet i fred, og nøytralitet viste seg å slå grundig feil under 2. verdenskrig. Vi har sikkerhetsutfordringer langt større enn det vi kan håndtere på egen hånd. Norge har derfor et alliansebasert forsvarskonsept. Norges medlemskap i NATO, og vårt bilaterale forsvarssamarbeid med nære allierte har trygget Norge siden 2. verdenskrig.

Norge må som med resten av Europa være villig til å betale mer for egen sikkerhet. Den nye Langtidsplanen for forsvaret som i vår skal vedtas av Stortinget må reflektere dette. Det finnes heller ingen gratispassasjermuligheter for Norge, selv om Sverige og Finland nå er blitt medlemmer av NATO.

Artikkel 5 er kjernen i NATO-samarbeidet, dvs. et angrep på et medlemsland er angrep på hele alliansen. Forutsetningen er at artikkel 3 er ivaretatt. Den pålegger medlemslandene å ha egen nasjonal forsvarsevne og holde sine forsvar i god stand. Dette er fundamentalt for NATO-solidariteten og avgjørende for NATO fremtid. Ikke minst sett i lys av et USA må prioritere tilstedeværelsen Sørøst -Asia!