Regjeringens E18-svik

Politikk er å prioritere, sa regjeringen så fint da forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2025 til 2036 ble lagt frem før påske. Ja, når man ikke kan få til alt må noe velges bort. Det forstår alle. Men å prioritere bort helhetlig utbygging av E18 Vestkorridoren fra Lysaker i Bærum til Drengsrud i Asker nå, er slik vi ser det en skikkelig dårlig prioritering. Trafikkflaskehalser skal fjernes over hele landet, sier regjeringen. Hvilken mening gir det da å la den største flaskehalsen av dem alle bestå?

Slik regjeringen tenker er det kun første parsell fra Lysaker til Ramstadsletta som skal realiseres i E18-prosjektet. Det kjører hver dag 90 000 biler over broen forbi Sandvika, med støy, kø, forurensning og andre ulemper for innbyggere som konsekvens. Broene i veisystemet er gamle og må uansett utbedres eller skiftes ut i løpet av noen få år, til en kostnad av mange milliarder kroner.

Hensynet til miljø, mennesker, boområder, forbedrede kollektivtraseer og fremkommelighet for næringstransport er plutselig borte. Helheten i utbedringen av veisystemet, som er det mest trafikkbelastede i landet, forsvinner fullstendig. Tilbake står et mindre enn halvveis realisert prosjekt. Forstå det den som kan.

Ramstadsletta-Nesbru er lagt over i noe regjeringen kaller «utviklingsporteføljen». Der er det ikke avsatt midler til planlegging, noe som vil innebære at all ytterligere planlegging av denne parsellen stopper opp. Neste parsell, Nesbru-Drengsrud, er helt ute av NTP. Sjokkerende nok for oss som har trodd på Arbeiderpartiet når de har hevdet å ha et langsiktig og helhetlig perspektiv på gjennomføringen av E18-prosjektet.

I områdene Ramstadsletta-Sandvika, Asker sentrum, Holmen-området og Billingstad skulle mesteparten av trafikken etter planen legges i tunnel. Med regjeringens forslag som nå ligger på bordet blir det tilnærmet umulig å videreutvikle disse arealene. Menneskene som bor langs dagens støybelastede trasé ser ikke lys i tunnelen. Det er både trist og bekymringsfullt, fordi forutsigbarheten i langvarige prosjekter er borte. Det svekker tilliten til politiske beslutningsprosesser.

Asker og Bærum er blant landets sterkeste pressområder. Som lokale folkevalgte har vi en forpliktelse til å legge til rette for kontrollert utvikling. Regjeringens forslag til NTP gjør det meget krevende å levere på dette. Dagens utdaterte E18 legger ikke til rette for moderne samfunnsutvikling. I 2012 ble næringslivets tap som følge av forsinkelser på E18 anslått til minst én milliard kroner hvert år. Hva tallet er i dag vet vi ikke, men det er i hvert fall langt større. De gamle analysene om samfunnsnytte tar ikke hensyn til mennesker, miljø og stedsutvikling – og har for lengst gått ut på dato.

NTP skal nå på høring før Stortinget får planen til behandling i juni. Høyre i Akershus, Bærum og Asker vil arbeide for at regjeringens forslag ikke blir det endelige resultatet. Og neste høst får innbyggerne muligheten til å velge en ny regjering.

Kari Sofie Bjørnsen, gruppeleder Akershus Høyre
Morten Skauge, gruppeleder Bærum Høyre
Håvard Vestgren, gruppeleder Asker Høyre