Tomme ord fra helseministeren

Situasjonen i sykehus-Norge er svært krevende, skriver Tone Wilhelmsen Trøen.

Tone Wilhelmsen Trøen, leder av helse- og omsorgskomiteen og helsepolitisk talsperson for Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Flere sykehus styrer mot underskudd og det kuttes i pasienttilbud. Hittil og over halvveis i regjeringsperioden har regjeringen satt sykehusene i en krevende økonomisk situasjon, ventetidene har økt med to uker på to år og pasienter venter lenger og lenger på behandling.

Etter årets sykehustale har helseminister Ingvild Kjerkol og regjeringen gitt inntrykk av at de styrker sykehusøkonomien. Det stemmer ikke. I sykehustalen varslet Kjerkol at regjeringen vil foreslå endringer i finansieringen av sykehus. Det er endringer som kan være fornuftige og som Høyre vil ta stilling til når Stortinget skal behandle det.

Men regjeringen har ikke styrket sykehusøkonomien med en eneste krone. Endringene som regjeringen varsler har ingen påvirkning på de store utfordringene i sykehusene i 2024. Sykehusene styrer fortsatt på det stramme budsjettet som regjeringen og SV vedtok rett før jul. Da er det uredelig å fremstille det som noe annet.

I Høyres alternative budsjett foreslo vi å øke finansieringen av sykehusene med 1 milliard utover regjeringens budsjett. Det er et konkret tiltak som hadde styrket sykehusenes økonomi og bidratt til å få ned ventetiden for pasientene.

Sykehusene er fortsatt ikke tilbake til samme aktivitet i pasientbehandling som før pandemien og etterslepet er stort. Regjeringens svake og uforutsigbare sykehusøkonomi de siste årene har ikke gjort det lettere for sykehusene. Det går ut over pasientene, som opplever ventetider som har gått fra vondt til verre under denne regjeringen.

I ventetid ligger tapte muligheter, usikkerhet, og mange mennesker får livet satt på vent. Høyre mener det er alvorlig og etterlyser tydeligere grep fra regjeringen. Å late som sykehusøkonomien i 2024 er styrket, når det ikke følger en krone mer med ordene er faktisk å holde folk for narr.

Innlegget stod først på trykk i Eidsvoll Ullensaker Blad 24.01.24.