Vi søker: Politisk rådgiver for ordføreren i Bærum

Bærum Høyres kommunestyregruppe søker politisk rådgiver for ordføreren i Bærum kommune. Ordføreren leder kommunestyrets og formannskapets arbeid, og er kommunens fremste folkevalgte.

Ordførerens arbeidshverdag består blant annet av samarbeid med kommunens administrative ledelse og øvrig politisk ledelse, dialog med ulike interessenter, deltagelse på arrangementer og møter med innbyggere, næringsliv og frivillige. Ordføreren er kommunens viktigste ansikt utad og har en synlig rolle i media, både lokalt og nasjonalt.

I større politiske saker representerer ordføreren kommunen i kontakten med statlige eller fylkeskommunale myndigheter og andre aktører. Ordføreren har også en aktiv rolle i ulike interkommunale samarbeidsfora. Et eksempel er «KS Kommunesektorens organisasjon», der Bærums ordfører nylig ble valgt som leder for KS Storbynettverk. For mer informasjon om den politiske styringen av Bærum kommune, se: https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/politikk/

Som politisk rådgiver vil du arbeide tett med ordfører og bistå i ulike oppgaver i det som til tider kan være en hektisk arbeidshverdag. Stillingens arbeidsoppgaver er i stor utstrekning knyttet til ordførerens agenda og regelmessige endringer må derfor påregnes.

Stillingen vil innebære ettermiddags- og kveldsarbeid, da store deler av det lokalpolitiske arbeidet skjer utenfor normal dagarbeidstid. Dette vil bli kompensert gjennom muligheten for avspasering eller overtidslønn. Stillingen kan ikke kombineres med aktive folkevalgte verv i Bærum kommune.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå ordføreren i løpende politiske arbeidsoppgaver.
 • Utarbeide talepunkter, foredrag og presentasjoner for ordføreren.
 • Holde oversikt over den lokale politiske dagsorden og vedtak i politiske organer.
 • Skrive leserinnlegg og ha dialog med media om relevante saker.
 • Svare på henvendelser og spørsmål fra publikum o.l.
 • Følge med på mediebildet og aktuelle politiske saker som har relevans for Bærum.
 • Ha ansvar for produksjon og publikasjon av innhold på flater i sosiale medier på vegne av ordfører/varaordfører.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse er en fordel, men ikke et krav. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Kunnskap om det politiske styringssystemet og offentlig forvaltning.
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne.
 • Gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Politisk engasjement, innsikt og forståelse.
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å håndtere ulike oppgaver på samme tid.
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye saksområder og problemstillinger.
 • Evne til å se behov og ta selvstendig initiativ.
 • Gode samarbeidsevner og god rolleforståelse.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø.
 • Muligheter for å styre egen arbeidsdag innenfor de rammene ordfører og kommunestyregruppen setter.
 • Lønn etter avtale.
 • Tilknytning til Høyres tariffavtale og pensjonsordning.
 • Fast kontorarbeidsplass hos Politisk sekretariat i Bærum rådhus.

Vi ber om at du i søknadsbrevet beskriver hva som motiverer deg til å søke og hvorfor du mener at du er kvalifisert til stillingen. Du bør underbygge kvalifikasjonene ved å vise til konkrete eksempler på erfaringer og/eller oppnådde resultater enten i arbeidsliv, utdanning eller andre sammenhenger.

Søknad sendes morten.skauge@baerum.kommune.no

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med gruppeleder for Bærum Høyre, Morten Skauge, på tlf. 959 79 297 eller leder for Politisk sekretariat i Bærum kommune, Eirik Lindstrøm, tlf. 928 20 795.

Nøkkelinformasjon:
Søknadsfrist: 23. februar 2024
Arbeidsgiver: Bærum Høyres kommunestyregruppe
Arbeidssted: Bærum rådhus, Sandvika
Stillingstittel: Politisk rådgiver
Heltid/deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100