Vi trur på Ål

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Ål endå betre!

Jørund Li

Gruppeleder