Årsmøte Aure Høyre

Aure Høyre avholder Årsmøte 22.November kl. 18.00 i Skogvang. Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 9. November.

Aure Høyre avholder Årsmøte 22.November kl. 18.00 i Skogvang. Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret, v/leder Tor Garshol, tor@dryfood.com,  tlf  91347837 innen 9.November. Sakliste mv. sendes ut pr. mail senest en uke før årsmøtet. Sett av tid og sted nå. Vel møtt. Mvh Styret