Aure Høyre sitt budsjettforslag for 2023.

Sist fredag behandlet Kommunestyre budsjettet for 2023. Her er det vi foreslo:

 • Øke grunnbemanningen i barnehagene
 • Opprettholde SFO i høst- og vinterferie.
 • Merkantile stillinger i enhet omsorg opprettes.
 • Forprosjektering rundt utvikling av Aure Havn og utføre tiltak.
 • Øke stipend til unge talenter.
 • Gjennomgang av interkommunale samarbeid.
 • Re-etablering av Hovedutvalg for Helse og Oppvekst
 • Eiendomsskatten holdes uendret på 1 promille
 • Husleiepriser for trygde- og omsorgsboliger holdes uendret.
 • Ingen økning på gebyr for plan/bygg/oppmpling.
 • Øremerkede midler til utvikling av nye bolig- og næringsområder.
 • Helhetlig ombygging/renovering av Rådhuskvartalet og Aure-torget.
 • Gang- og sykkelveier på Tømmervågen og Kjelklia.
 • Gatelys Kjelklia næringsområde.
 • Ombygging av kiosk i Aure Arena.
 • Støydempende tiltak og inventar Aure Sentrumsbarnehage.