Hvem bør representere Høyre i kommunestyret neste periode ?
Som et folkeparti skal vi forsøke vårt beste å avspeile kommunen vår.

Kjære medlem !

Vi ser frem til Kommunestyrevalget i september 2023 og prosessen med å finne gode kandidater til Aure Høyres liste er i gang. Nominasjonskomiteen vil med dette oppfordre våre medlemmer til å sende inn forslag.

Hvem bør representere Høyre i kommunestyret neste periode ?

Vi vil gjerne ha en så mangfoldig liste som mulig, og trenger derfor forslag på kandidater med ulik bakgrunn. Fremfor alt vil vi gjerne ha kandidater som nyter respekt i sitt nærmiljø, på arbeidsplassen, i idrettslaget, menigheten eller andre frivillige organisasjoner.

Skal vi få en liste med bred appell er vi helt avhengig av gode forslag fra våre medlemmer og sympatisører.

Alle som blir foreslått, og som nominasjonskomiteen ønsker å ha med på listen, vil bli forespurt om de er villige. Foreslåtte kandidater må ikke være medlemmer av Høyre nå, men må bli det før de kan bli nominert.

Kandidatforslag sendes til Tor Garshol som er leder i Nominasjonskomiteen.

Han har epost-adresse: tor@dryfood.com og tlf.nr.913 47 837.

Forslag ønskes innen 31. mai 2022.

Med  vennlig  hilsen

For Aure Høyres nominasjonskomite

Tor Garshol

leder