Aure Høyre sine innspill til NTP 2022 – 2033

Aure Høyre har sendt innspill til Nasjonal Transportplan 2022 —2033. Ønsker fortgang i utbedring av fylkesveiene i kommunen.

Aure Høyre har gjennom vinteren jobbet med å utarbeide gode innspill til NTP 2022 — 2033. Vi har vurdert hvilke strekninger som det er viktig å få en utvikling på, med tanke på nytte for innbyggere og næringslivet. Aure Høyre ønsker også å løfte frem de prosjektene som vil knytte Aure kommune tettere til regionen rundt oss. Vedlagt ligger våre innspill. Aure Høyre har valgt å sette høyere prioritet på 4 tiltak. Disse er:

  1. Ferge Aure – Hitra.
  2. FV680 Kjelklia – Ulfsneskrysset.
  3. Kryssing Vinjefjorden.
  4. FV680 Aukan – Gullstein.